شرایط آزمایش ادرار 24 ساعته

ویژه مراجعین
portfolio image

الف) مشخصات ظرف جمع آوري ادرار:

1.ظروف جمع آوري ادرار حاوي مواد نگهدارنده مي باشد خواهشمند است محتويات آن را دور نريزيد و از ريختن آب در آن جداً خودداري نماييد.

2.از كاربرد هرگونه وسيله ديگر، جهت ريختن نمونه در ظرف مخصوص جمع‌آوري ادرار خودداري نماييد.

3.ظروف جمع‌آوري را، در طول جمع آوري ادرار، دور از دسترس كودكان و در جاي خنك نگهداري شود.

4.به منظور خوانا بودن نام، برچسب روي ظروف را تميز نگه داريد.

ب) نحوه جمع  آوري :

1. زمان شروع جمع آوري ادرار 24 ساعته را يادداشت نماييد.

2. اولين نمونه را در دستشويي تخليه نماييد.

3. كل حجم نمونه هاي ادرار را تا 24 ساعت بعد در ظرف مخصوص جمع آوري بريزيد.

4. بلافاصله پس از اتمام جمع آوري، بارعایت حفظ حجم نمونه (حجم نمنونه دراندازه گیری آزمایش حائزاهمیت می باشد)نمونه را به آزمايشگاه تحويل داده و سپس به پذيرش مراجعه نماييد.

مثال :

ساعت 10 صبح، ادرار امروز خود را در توالت تخليه كنيد و سپس تا فردا صبح ساعت 10 صبح تمام حجم نمونه هاي ادرار خود را در ظرف مخصوص جمع آوري بريزيد.