منشور آزمایشگاه

.Shabestari Lab

 در آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي, شايسته است حقوق و نياز هاي مراجعه كنندگان رعايت گردد ضمن محترم شمردن آنها به اطلاع آنها رسانيده شود :

حق مراجعه كنندگان در حفظ شأن و احترام و تكريم آنها توسط كاركنان و درك شرايط خاص روحي و جسمي آنان

حق مراجعين در دريافت اطلاعت كامل در ارتباط با هزينه آزمايش ها.

حق دريافت اطلاعات اضافي و جانبي در يك محدوده خاص در صورتي كه از گروه و كادر پزشكي باشند.

حق مراجعين در ارتباط با اطلاع از تداخلات داروئي رايج در نتايج آزمايشگاهي

حق مراجعين جهت دريافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممكن و تعيين شده توسط آزمايشگاه

حق مراجعين آزمايشگاه جهت اطلاع از علت تكرار نمونه گيري و در صورتي كه علت ناكافي بودن نمونه باشد آزمايشگاه ملزم به اطلاع رساني تلفني سريع به مراجعين مي باشد.

آزمايشگاه ملزم است جهت بيماران سالمند ( بالاي 65 سال ) و معلول جسمي تسهيلات ويژه در حوزه پذيرش و نمونه برداري فراهم نمايد.

حق مراجعين در استفاده از تسهيلات رفاهي مناسب در پذيرش و نمونه برداري از جمله سرويس بهداشتي پاكيزه و استاندارد و صندلي انتظار مناسب

محدوده خواسته هاي مراجعين

اطلاع و آگاهي مراجعين آزمايشگاه از محدوده خواسته هاي غير منطقي و غير مجاز از آزمايشگاه كه برخي موارد آن شامل :

اصرار در دريافت شفاهي و تلفني نتايج آزمايش

استفاده از دفترچه درماني افراد غير

اصرار بر پذيرش نسخ معيوب توسط آزمايشگاه ( نسخ داراي خط خوردگي و بدون پشت نويسي پزشك يا تاريخ مخدوش يا دورنگ بودن موارد نوشته شده در نسخ و ... )

توهين و بي احترامي به متصديان پذيرش و جوابدهي و نمونه برداري بدون هيچ دليل محكمه پسند.

بيان اعتراض با صداي بلند در فضاي آزمايشگاه كه موجبات آزردگي و ناراحتي سايرين گردد.

بيان اعتراض و بحث بي مورد با افراد غير مسئول در فضاي عمومي آزمايشگاه

ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام  به حريم خصوصي بيمار ( حق خلوت ) و رعايت اصل رازداري باشد.

عدم رعايت شرايط سالمندان و افراد بدحال كه آزمايشگاه ملزم به نمونه برداري خارج از نوبت از آنان مي باشد.

رعايت اصل رازداري راجع به كليه ي اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا كرده باشد.

دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايت, حق بيمار است.

هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است, بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شكايت نمايد.

بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.