آیا آزمایشات مربوط به تیروئید نیاز به ناشتا بودن دارند؟

portfolio image

بله

بله اين ازمايش نياز به ناشتايي صبح دارد.