شرايط نمونه كورتيزول

ویژه مراجعین
portfolio image

 

 

·       آزمايش كورتيزول، خونگيري رأس ساعت 8 ضروري است

·       لطفا يكربع قبل از ساعت 8 صبح به آزمايشگاه مراجعه و به مسئول پذيرش اطلاع دهيد.

 

 

 

در صورت عدم رعايت موارد فوق از پذيرش خارج از نوبت معذوريم