آزمایشات

H. Pylori - IgA

نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
هليكوباكتر پيلوري - IgG
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
رنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
48h