آزمایشات

B.U.N

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
BUN
نوع نمونه
بيوشيمي
حجم نمونه
BCH
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
Turbidometry