آزمایشات

Speutum - Culture & Sensi.

نام روش اندازه گیری
Culture
نام های مشابه
Sputum-(C&S)
نوع نمونه
Sputum
حجم نمونه
2
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
صبح پس از بیدار شدن ، دهان را با آب شستشو دهید، سپس خلط خود را بنحوی که کمتر با بزاق مخلوط شود داخل ظرف بریزید