آزمایشات

Stool Culture & Sensitivity

نام روش اندازه گیری
Culture
نام های مشابه
کشت مدفوع و آنتي بيوگرام
نوع نمونه
Stool
حجم نمونه
2gr
حمل و نقل نمونه
R.T
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
در ظرف درب دار پلاستیکی