آزمایشات

Ferritin

کد آزمایش
45
نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
فرتينين
نوع نمونه
Serum-Plasma 
حجم نمونه
0.2 
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h