آزمایشات

Digoxin

مورد استفاده
ELFA
نام روش اندازه گیری
سرم
نام های مشابه
اغلب با اسم تجاری دارو نامیده می شود.
نوع نمونه
خون سیاهرگی (سرم/پلاسما)
حجم نمونه
0/5cc
نگهداری نمونه
2روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-
حمل و نقل نمونه
ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده
معیار رد نمونه
همولیز کدورت لیپمیک
تفسیر
حد درمانی دیگوکسین برای درمان نارسایی قلبی (CHF) و درمان آریتمی متفاوت است. تاثیر دارو در افراد مختلف متفاوت است و تنظیم مقدار مصرفی دارو، باید بر اساس علایم بیمار انجام شود. مصرف سایر داروها نیز بر سطح دیگوکسین در خون و میزان مصرف دارو تاثیر می گذارد و پزشک معالج باید از تمام داروهایی که بیمار به طور همزمان مصرف می کند و تداخلات دارویی اطلاع کامل داشته باشد. دیگوکسین توسط کلیه ها تصفیه می شود، بنابراین گاه لازم است آزمایش هایی جهت ارزیابی عملکرد کلیه ها و اندازه گیری سطح پتاسیم خون انجام شود. اختلال در عملکرد کلیه ها و کاهش پتاسیم خون ممکن است منجر به بروز مسمومیت دارویی شود.
مدت زمان انجام آزمایش
1 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2m