آزمایشات

TSH

کد آزمایش
405
نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
تي اس اچ
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,C,Li-H,Na-H,NH4-H)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d