آزمایشات

HBc - Ab - IgM

نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
اچ بي سي- IgM
نوع نمونه
 Serum/Plasma(C,H,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d