آزمایشات

Blood - Cultuer & Sensi.

نام روش اندازه گیری
Culture
نام های مشابه
Blood-(C&S)
نوع نمونه
Whole Blood
حجم نمونه
10
نگهداری نمونه
37
حمل و نقل نمونه
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
خونگیری و سر شیشه B.C. را با بتادین ، سپس با الکل 70 ضد عفونی کنید.
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3w